Institut vzdělávání v arteterapii / IVA /

 

Pětiletý výcvik ve skupinové psychoterapii SUR s arteterapeutickým zaměřením

 

Aktualita: 

Oznamujeme, že v červnu roku 2016 otevíráme pětiletý výcvik ve skupinové psychoterapii SUR s arteterapeutickým zaměřením - ARTESUR. Vzhledem k výsledkům výběrového řízení konaného ve dnech 16.-17.10.2015  chceme oznámit, že v rámci složení frekventantů je stav přijatých žen již naplněn, zatímco muži frekventanti ještě chybí. Proto vyhlašujeme  „mužské kolo“ výběrového řízení s termínem  písemného přihlášení nejpozději do konce ledna 2016! Výběrové řízení bude, po osobní domluvě, probíhat formou individuálních pohovorů. Úvodní týdenní setkání plánujeme na 11.-17.června 2016.  

 

 

Oznamujeme, že začátkem roku 2016 otevíráme pětiletý výcvik ve skupinové psychoterapii SUR s arteterapeutickým zaměřením. Jedná se 4. komunitu ARTESUR, probíhající jako sebezkušenostní část komplexního vzdělávání SUR /Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii/, na níž je možno navázat teoretickým a supervizním modulem. Tento výcvik je ve svém přístupu orientován hlubinně – dynamicky, což znamená, že lektoři pracují s představou existence nevědomí, jak v jedinci, tak i ve skupině, a také používají koncept přenosu a protipřenosu. Výcvik je vhodný pro všechny tvořivé a zvídavé zájemce nad 23 let s vysokoškolským i středoškolským vzděláním, zejména ty v pomáhajících profesích, tedy lékaře, psychology, pedagogy, sociální i zdravotní pracovníky a i výtvarníky.

Výcvik je garantován SUR - Sdružením pro výcvik a vzdělávání v psychoterapii a Českou arteterapeutickou asociací, a také akreditován MŠMT pro oblast školství. Výcvik sestává celkem z 600 hodin, rozložených do 120 hodin ročně ve formě čtyř setkání /jeden týden a jeden prodloužený víkend v rámci celé komunity a dva skupinové víkendy/. Školné činí 210 Kč za hodinu s možným inflačním navýšením v průběhu pěti let. Náš výcvikový tým tvoří zkušení psychoterapeuti s psychologickým či psychiatrickým vzděláním a mnoha různými výcviky. A zejména lektorky jsou také zkušené arteterapeutky a samy tvoří.

 

Vedoucími výcviku jsou:

  • PhDr. Helena Strnadlová / výcvik v jungovské a katathymně-imaginativní psychoterapii, SUR a vedoucí komunity 4x / a
  • MUDr. Johan Pfeiffer /výcvik ve skupinové psychoterapii SUR, skupinové i individuální psychoanalytické psychoterapii, lektor - vedoucí komunity 6x, supervizor ČIS

 

Lektory jsou:

  • PhDr. Alena Koblicová /SUR, KIP, supervizorka ČIS, psychoanalyticky orientovaná psychoterapeutka/
  • Dipl.KT. Beate Albrich /diplomovaná arteterapeutka, supervizorka ČIS, senior lektorka SUR
  • Mgr. Pavel Zach/ jungovsky orientovaný psychoterapeut/,
  • Mgr. Jan Lukany /psychoanalyticky orientovaný psychoterapeut/,
  •  Mgr. Tomáš Přikryl, adiktolog, Gestalt psychoterapeut a supervizor ČIS,
  • Mgr. Leona Chvojková, psychoanalyticky orientovaná psychoterapeutka a skupinová lektorka.

 

Výcvik nabízí zážitek dlouhodobého členství ve skupině o cca 12 členech se dvěma lektory a v komunitě, sestávající ze třech skupin, šesti lektorů a dvou vedoucích komunity. Obsahem je zejména sebepoznání na základě zpětných vazeb ve skupině, reflexe své rodiny, historie, životní cesty i svého „stínu“, pochopení vlastního osobního i profesního směřování, způsobu sebevyjádření, vztahování se k ostatním lidem a také inklinace k pomáhajícím profesím.

Naším specifikem je též zařazení arteterapeutických přístupů a technik v rámci skupinové dynamiky a využití expresivních neverbálních technik v širším smyslu i v rámci večerních klubů. Podstatná je též reflexe vlastního kreativního procesu a práce s výslednými artefakty, porozumění jejich smyslu a významu.

Zájemci nechť pošlou poštou nejpozději do konce ledna 2016 na níže uvedenou adresu přihlášku se základními osobními a profesními údaji a fotografií, dále podrobný osobní životopis s údaji o rodinném zázemí /3 až 5 stran textu/ a motivační dopis ohledně vstupu do výcviku. 

Všechny ostatní důležité informace o historii SUR, o pravidlech skupinové práce, průběhu a řádu výcviku i o kontraktech najdete na www.sur.cz nebo se můžete obrátit na asistentku výcviku Ing. Markétu Novotnou - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Na závěr je třeba upozornit, že výcvikový kontrakt garantuje pouze vzdělání ve skupinové psychoterapii a absolventi se nestávají arteterapeuty! I když tato dlouhodobá zkušenost se do celkového vzdělávání samozřejmě započítává! 

 

Pozor: Stav žen, už je naplněn, nyní hledáme jen muže. Viz aktualita nahoře. 

 

Kontakt:

medARS spol. s r.o.
PhDr. Helena Strnadlová
psychologická ordinace
Jana Masaryka 330/48,
120 00 Praha 2
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

telefon pro informace: 222 510 015 nebo 728 610 089

Kontakt

Telefon: 728 610 089
Pevná linka: 222 510 015
(nejlépe volat vždy v celou hodinu)

Mail:  StrnadlovaHelena@seznam.cz

 

Ordinace

PO - ST: 8:00 - 12:00, 14:00 - 19:00

Jana Masaryka 48

Praha 2, 120 00